Sektionens projekter – Københavns Universitet

Fedmeforskning > Projekter

Sektionens projekter

CutDM

Virkning af nedsat kulhydratindhold i kosten på blodsukkeret hos type 2-diabetikere.
CutDM er et projekt, som undersøger kostens virkning på blodsukkerniveauet hos patienter med type 2-diabetes. Vi vil undersøge, om en kost bestående af mindre kulhydrat og mere æggehvidestof (protein) end den nuværende anbefalede kost kan være med til at stabilisere langtidsblodsukkeret og mindske risikoen for følgesygdomme hos type 2-diabetikere. Læs mere på projektets egen hjemmeside.

FINS - Fish Intervention StudyTil toppen

Fedme er den vigtigste faktor bag udviklingen af det metaboliske syndrom. Det metaboliske syndrom er en kombination af medicinske lidelser (f.eks. forhøjet blodtryk, forhøjede niveauer af glukose og fedtsyrer i blodet i faste samt for høj taljeomkreds), der øger risikoen for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Hos gnavere er det påvist, at fiske olier beskyttelser mod kost-induceret fedme. I enkelte humane studier er det fundet, at fiskeproteiner mætter bedre end andre proteinkilder, derfor kan en kost med proteiner fra fisk og skaldyr være gavnlig i forbindelse med vægtkontrol, hvis man sammenligner med lignende kost uden fisk og skaldyr.
Hypotesen i projektet er, at proteiner i fisk og skaldyr i den rette kombination med kulhydrater er mere fordelagtig end kalvekød i forhold til at øge energiforbruget og mæthedsfornemmelsen. I forbindelse med projektet gennemføres på Institut for Idræt og Ernæring et 4-vejs overkrydsnings studie, hvor vi sammenligner laks og torsk med kalvekød i kombination med kulhydrater med både højt (kartoffelmos) og lavt (pasta) glykæmisk indeks.
48 forsøgspersoner skal deltage i projektet og undersøgelsesdagene omfatter bl.a. måling af energi forbrug vha. ventileret hood, blodprøvetagning og vurdering af appetit. Projektet er en del af et større multicenter projekt, hvor parterne primært er fra Norge og Danmark. Projektet er finansieret af Norges fiskeri forskningsfond og startede i 2013 og løber frem til 2016.  

MyNewGut – påvirker kosten dine tarmbakterier?Til toppen

Forskningsprojektet MyNewGut er et multinationalt EU-projekt, der har til formål at undersøge det humane mikrobioms (tarmbakteriers) indvirkning på energibalance samt hjernefunktion og -udvikling i forhold til udvikling af kostrelaterede sygdomme og adfærd. EU-projektet startede i december 2013 og forløber over 5 år (http://www.mynewgut.eu/)
EU-projektet skal udvide kendskabet til hvorledes mikrobiomet påvirker metabolismen af nærringsstoffer samt energibalancen og skal bl.a. resultere i en identifikation af mikrobielle karaktertræk som forudsiger risikoen for udvikling af overvægt og fedme, samt overvægtsrelateret sygdom. Herudover undersøges hvorledes mikrobiomet influerer hjernefunktion såvel som hjerneudvikling både i et tidligt stadie, men også langsigtede i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser.
I Danmark udføres to forskningsprojekter hvor følgende undersøges:
1) Effekt af præbiotiske kostfibre og flerumættede fedtsyrer på tarm mikrobiota og metaboliske risikomarkører ved overvægt (afsluttet 30. juni 2015)
2) Effekt af forskellige fødevareprodukter og ingredienser i forhold til tarm mikrobiomet (forventet opstart i sommeren 2016).

PREVIEW - Prevention of diabetes in Europe and WorldwideTil toppen

PREVIEW er et stort multinationalt studie, hvis primære formål er at identificere den mest effektive kost og motionsadfærd til forebyggelse af type-2 diabetes.
Projektet består af både et interventionsstudie med deltagelse af otte forskellige centre i Europa, Australien og New Zealand samt af observationelle populationsstudier, der skal afdække betydningen af kost, motion, søvn, stress samt andre livsstilsfaktorer for udviklingen af type-2 diabetes, fedme og andre livsstilssygdomme.
Projektet er finansieret af EU og det starter i Januar 2013 og løber over 5 år.
Læs mere om PREVIEW - Prevention of diabetes in Europe and Worldwide.

Sammenhængen mellem søvn, fedme og appetitTil toppen

Forskningsprojektet undersøger effekten af nedsat søvnlængde både på energi- og substratmetabolismen og på de relevante hormonelle systemer, der indgår i de underliggende mekanismer. Læs mere om Sammenhængen mellem søvn, fedme og appetit

SATIN – Satiety InnovationTil toppen

Hvorfor bliver vi mere mætte af noget mad end andet? Vi ved at madens smag, tekstur og udseende har betydning for den mæthedsfornemmelse vi oplever efter at have spist. SATIN projektet ønsker at undersøge hvilke ingredienser og forarbejdningsmetoder der kan øge mæthedsfornemmelsen og undertrykke sult for derigennem at forlænge mæthedsfornemmelsen indtil man igen bliver sulten.
SATIN projektet er et europæisk samarbejde mellem universiteter, små og mellemstore virksomheder og større industri partnere med det overordnede formål at benytte ny teknologier til fremstilling af fødevarer så sammensætningen af fødevarerne ændres, således mæthedsfornemmelsen øges og sulten reduceres.
Som en del af SATIN projekt skal der gennemføres kliniske studier på Institut for Idræt og Ernæring, der skal undersøge effekten af de, indenfor projektet udviklede, nye fødevarer på sult og mæthed. Projektet er finansieret af EU og løber fra 2012 til 2016.
Du kan læse mere om projektet på den engelske hjemmeside www.satin-satiety.eu

SEPA - Svineproteiners Effekt på Proteinsyntese og AppetitTil toppen

Det er i adskillige studier vist, at et højt proteinindtag medfører øget vægttab/nedsat vægtøgning sammenlignet med en kost med normalt eller lavt proteinindhold. Denne effekt synes at være forbundet med nedsat appetit og øget kost-induceret termogenese.
Protein er desuden essentiel i forbindelse med opretholdelse og opbygning af muskelmasse. Nuværende forskning er primært centreret omkring mælkeproteinerne valle og kasein som animalske kilder, men nærværende studie ønsker at teste to proteiner fra svin (ét fra svinemuskel og ét fra svineblod), der som mælkeproteinerne er af høj kvalitet.
Hypotesen for nærværende studie er, at de to proteiner fra svin vil have samme muskelopbyggende effekt og have samme effekt på mæthed som valleprotein. Dette testes i et 3-armet overkrydsningsstudie. I alt vil 22 forsøgspersoner blive inkluderet og ved hver testdag vil vi måle deres subjektive appetit, tage blodprøver til bestemmelse af proteinernes effekt på udskillelsen af appetithormoner samt tage muskelbiopsier til bestemmelse af proteinernes muskelopbyggende effekt. Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) og kører over perioden 2015-2016, hvorefter resultaterne vil blive offentliggjort. Projektet påbegyndes ikke før der er opnået godkendelse hos Videnskabsetisk komité.

SHOPUSTil toppen

SHOPUS er et forskningsprojekt, som undersøger effekten af to kosttyper, henholdsvis Ny Nordisk Hverdagsmad og Gennemsnitlig dansk mad. Læs mere om SHOPUS