Om sektionen – Københavns Universitet

Fedmeforskning > Om sektionen

Om sektionen

Forskningsprofil

Sektionen udfører multidisciplinær forskning med det formål at forebygge og behandle fedme samt relaterede livsstilssygdomme som type 2 diabetes og hjerte-kar sygdomme.

Udbredelsen af fedme og relaterede livsstilssygdomme er øget dramatisk i de seneste årtier med overvældende økonomiske og sociale konsekvenser. Årsagen til denne stigning er uklar, men synes primært at være relateret til en ændring i livsstil i retning af ændringer i kost og manglende fysisk aktivitet. I betragtning af problemets omfang er forskningen af national strategisk betydning og har stor politisk opbakning.

Sektionen har været udpeget som et af Københavns Universitets elite forskningsmiljøer og er af Thompson Reuter’s Science Watch og LMC’s Advisory Board vurderet som internationalt førende og anerkendt både blandt dets samarbejdende forskningsinstitutioner og indenfor offentlig-privat samarbejde.

Området er gennem de senere år blevet tættere integreret med lignende danske forskningsmiljøer, herunder især de øvrige sektioner på NEXS, men også andre institutter på Københavns Universitet, samt gastronomiske miljøer (Meyers Madhus).

Til toppenSektionen besidder unikke ekspertiser i hvordan kost, fødevarer, bioaktive stoffer, farmaceutiske produkter samt fysisk aktivitet og en række andre livsstilsfaktorer som eksempelvis søvnmangel og stress kan relateres til og anvendes til forebyggelse og behandling af fedme og relaterede livsstilssygdomme.  Sektionen er førende i Danmark hvad angår gennemførelse af randomiserede kliniske studier på overvægtige patienter i henhold til kvalitetsstandarden Good Clinical Practice (GCP). Sektionen forestår desuden basalfysiologisk og genetisk forskning i den humane appetitregulering og energimetabolisme.

Miljøet arbejder målrettet imod udvikling af nye forebyggelses- og behandlingsmetoder. Dette gøres bl.a. ved tværvidenskabeligt samarbejde indenfor det samfundsvidenskabelige område, det dyre-eksperimentelle område, indenfor det kliniske område (Gastric Bypass patienter), samt indenfor mere basal-videnskabelige samarbejder med brug af forskellige imaging metoder, herunder MRI, fMRI og PET-teknikker.

Sektionen er ansvarlig for en meget stor del af Instituttets eksterne finansiering, og er karakteriseret ved en høj forskningsmæssig produktion i tidsskrifter med høj impact (fx The Lancet). Finansieringen dækkes af en bred vifte af EU-programmer (ex. PREVIEW, SATIN), nationale forskningsråd (ex. UNIK), private fonde (ex. OPUS-projektet som huses indenfor miljøet) samt en bred vifte af erhvervsmæssige samarbejdsprojekter med danske og internationale virksomheder inden for fødevarer, kosttilskud, bioteknolgi og medicinalprodukter.