Om sektionen Børne- og international ernæring – Københavns Universitet

Om sektionen Børne- og international ernæring

Sektionens forskningspTil toppenrofil

Det overordnede mål for gruppens forskning er at bidrage til udvikling af interventioner som forbedrer børns ernæring, sundhed og udvikling i i- og u-lande, og mindske risiko for sygdomme senere i livet. De fleste studier omfatter børn i de første leveår, men gruppen gennemfører også studier i alderen omkring puberteten, hvor væksthastigheden også er høj.

Madlavning i OPUS skolemadsprojekt

Madlavning i OPUS skolemadsprojekt

Selvom hovedfokus er på børns ernæring gennemfører gruppen nogle studier med voksne, bl.a. om effekter af kosttilskud ved start af HIV-behandling i u-lande og hvordan n-3 fedtsyrer påvirker sundhed og adfærd. Studier gennemføres pt. i Danmark, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda og Cambodia. 

Hvilke forskningsspørgsmål søger vi at besvare?Til toppen

 • Hvad betyder den tidlige ernæring (mælkeperioden fra 0-6 mdr. og overgangsperioden fra 6-24 mdr.) i u-lande og i-lande for vækst, kropssammensætning, psykomotorisk udvikling, infektioner og risikofaktorer for velfærdssygdomme senere i livet?
 • Hvordan påvirker børns mælkeindtag deres vækst og hormonelle status og risikoen for at udvikle underernæring i u-lande og fedme i i-lande?
 • Hvordan påvirker langkædede, flerumættede fedtsyrer små børns psykomotoriske udvikling, vækst, fysiske aktivitet, immunstatus og risikomarkører for hjerte-kar-sygdomme?
 • Hvilke effekter har probiotika og tarmfloraens sammensætning på syge og raske børn?
 • Hvilke faktorer har betydning for knoglemineraliseringen hos børn?
 • Hvordan påvirker Ny Nordisk Hverdagsmad skolebørns sundhed, koncentration og læring?
 • Hvordan optimeres statistiske modeller mht. beskrivelse af effekten af kost, vækst og ernæringstilstand (over- og underernæring)?
 • Hvordan er immunsystemet, thymus-størrelse og hjerte-funktion påvirket hos børn i behandling for svær underernæring i Uganda?
 • Hvilken effekt har traditionelle lokale fødevarer som små fisk og insekter på kvaliteten af overgangskost i u-lande?
 • Hvor meget kan små mængder af animalsk protein øge næringskvaliteten af produkter til behandling af underernæring?
 • Hvad er børns behov for mikronæringsstoffer (f.eks. vitamin D og jern) for optimal vækst og udvikling i i- og u-lande?
Undersøgelse af barn i u-landsprojekt

Undersøgelse af barn i u-landsprojekt

Hvem er vi?Til toppen

Gruppen består af tre professorer (Christian Mølgaard (sektionsleder), Henrik Friis, Kim Fleischer Michaelsen), fire lektorer (Lotte Lauritzen, Nanna Roos, Christian Ritz (lektor i statistik), Pernille Kæstel), en sektionssekretær (Randi Knudsen), to adjunkter, 17 ph.d. studerende + 9 externe PhD studerende, 2 videnskabelige assistenter, to ernærings- og husholdningsøkonomer og to bioanalytikere

 

Hvordan arbejder vi?Til toppen

Gruppen har oparbejdet speciel ekspertise i at gennemføre populationsbaserede undersøgelser af raske børn, der indkaldes til kostregistrering, vækstmåling, måling af kropssammensætning (bl.a. DEXA-scanning), måling af psykomotorisk udvikling samt  hjerte-kar-funktion og fysisk aktivitet. Det drejer sig både om interventionsstudier og observationelle studier.

Maveomkreds måles

Maveomkreds måles

Gruppen samarbejder også med andre forskningsinstitutioner i større epidemiologiske studier, og med børneafdelinger i undersøgelser af syge børn. Gruppens u-landsdel har særlig ekspertise i at gennemføre studier i u-lande som har til formål at generere videnskabeligt grundlag for udviklingsprogrammer der kan bidrage til at afhjælpe underernæring. Vi har i samarbejde med lokale partnere for eksempel undersøgt effekten af kost- og mikronæringsstoftilskud på vækst og næringsstofstatus hos gravide og børn, samt undersøgt sammenhænge mellem ernæringsstatus og infektioner (TB, HIV) i befolkninger med dårlige levevilkår.

Hvem samarbejder vi med?Til toppen

Inden for instituttet samarbejder gruppen med flere sektioner, specielt om fedme, n-3 fedtsyrer og en grise model af svær underernæring. Gruppen arbejder tæt sammen med mange andre forskningsgrupper på flere danske universiteter og hospitaler; bl.a. børneafdlingerne på Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital.

DEXA-skanning i småbørnsprojekt

DEXA-skanning i småbørnsprojekt

Internationalt samarbejder vi med forskningsinstitutioner både i vestlige lande og i flere udviklingslande, bl.a. Etiopien, Kenya og Cambodia. På Jimma University i Etiopien (www.ju.edu.et) og på Makerere University i Uganda har vi etableret et fast forskningssamarbejde. Internationale organisationer som WHO, UNICEF, WFP og Læger uden Grænser samarbejder vi også med. Internationalt er gruppen repræsenteret i adskillige udvalg og arbejdsgrupper bl.a. under WHO.