Fyraftensseminar: Integration gennem kroppen – Københavns Universitet

NEXS > ARRANGEMENTER > 2013 > Fyraftensseminar: Inte...

Fyraftensseminar: Integration gennem kroppen

Seminar i anledning af udgivelsen af Integration gennem Kroppen - Idræt, etnicitet og velfærdspolitik redigeret af Sine Agergaard og Hans Bonde. Bogen, som er den første forskningsbaserede antologi om emnet på dansk udkommer på Museum Tusculanums Forlag og er 5. bind i serien Migration og Integration.

Alle der arbejder med idræt og integration, f. eks. i organisationer, foreninger, kommuner, ministerier, samt forskere og studerende er meget velkomne. 

Eftermiddagen vil begynde med oplæg fra forfatterne om udvalgte kapitler. Efterfølgende vil der være en paneldiskussion med centrale aktører indenfor feltet. Vi slutter af med en lettere anretning.

Arrangementet finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N. 

Tilmelding

Der er nu lukket for tilmelding.

Program
Det detaljerede program for seminaret er nu tilgængeligt - følg dette link.

Yderligere information

Rikke Schou Jeppesen
Forskningsfuldmægtig v/Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


 

Arrangement og bogudgivelse er støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Tips- og lottomidler