Ansatte – Københavns Universitet

NEXS > Ansatte

Glen Nielsen

Glen Nielsen

Lektor

 • Idræt, individ & samfund

  Nørre Allé 51, 2200 København N, AB bygningen, Nørre Allé 55, 2200 København N, Bygning: 1. sal

  Telefon: +45 35 32 08 69Mobil: +45 31 77 12 61

Researcher ID: P-6189-2014 

Forskningsemner:

 • Børns daglige fysiske aktiviteter
 • Inklusion og eksklusion i idræt og anden fysisk aktivitet
 • Social stratificering af idræt og fysisk aktivitet
 • Samspillet mellem sociokulturel baggrund og kontekster for fysisk aktivitet
 • Udeskoles betydning for børns trivsel, sociale relationer, motivation, læring og sundhed
 • Motivation

ID: 38502198